Jämför

 
Takfönster Ljustunnel
Lutning på tak 15 – 90° 0 – 90°
Fördelar + Stjärnor är synliga på natten.
+ Kan öppnas för ventilation (om öppningsbart).
+ Med en difusor sprids ljuset jämnt i rummet hela dagen.
+ mer ljusinsläpp än med takfönster/kupol.
+ ingen solblekning då UV-ljus inte släpps igenom.
+ Ventilationsmöjlighet med ventilations kit.
+ Liten åverkan på huset vid installation.
Nackdelar – Kan ej styra var i rummet solen skall lysa.
– Risk för köldras.
– solblekning av textilier / tapeter.
– Ingen sikt ut.